Stáhněte si formuláře k vyřízení povolení na domácí ČOV

Formuláře
Abyste pro formuláře k vyřízení povolení na domácí ČOV nemuseli běžet na úřad, máme je pro vás volně ke stažení.
Formuláře jsme seřadili podle toho, jak je budete postupně potřebovat.

 

Aktuální verze formulářů najdete na webu zakonyprolidi.cz.

Formuláře na stavební úřad (umístění stavby)

Nejprve budete u stavebního úřadu vyřizovat “umístění stavby”. Jde to dvěma způsoby. Územním rozhodnutím nebo územním souhlasem. U domácí čističky to jde většinou tím jednodušším a rychlejším způsobem a to územním souhlasem.

Územní souhlas může stavební úřad vydat, jen pokud bude ČOV umístěna v zastavěném území nebo zastavěné ploše, pokud se podstatně nemění poměry v území, a pokud stavba nevyžaduje nové nároky na technickou infrastrukturu.

 

Jestli namísto čističky použijete bezodtokou jímku/žumpu (což rozhodně nedoporučujeme vzhledem k vysokým nákladům na vývoz odpadních vod z jímky), budete potřebovat formulář k ohlášení stavby.

 

Formuláře k vyřízení povolení na domácí ČOV – vodoprávní úřad

Formuláře žádostí se různí podle toho, jestli budete čističku vyřizovat na ohlášení nebo v klasickém vodoprávním řízení, a také podle toho, kam budete vypouštět vyčištěné vody.

 

Ohlášení stavby vodoprávnímu úřadu

Nejrychlejší schválení domácí čističky je na ohlášení vodoprávnímu úřadu. Čistička musí být certifikovaná a musí mít označení CE.

 

Řízení o povolení stavby a povolení k vypouštění vyčištěných vod

Když nám vodoprávní úřad nebude čističku schvalovat na ohlášení, povede klasické vodoprávní řízení.

Formuláře se budou lišit podle toho, kam budeme vypouštět vyčištěné vody.

 

Vypouštění do povrchových vod

 

Vypouštění do podzemních vod

 

Vypouštění do veřejné kanalizace

 

Kolaudace čističky

Po dokončení stavby musíme Vodoprávnímu úřadu oznámit záměr započít s užíváním čističky, a to nejméně 30 dnů předem. Vodoprávní úřad provede na místě kontrolní prohlídku. Když je vše v pořádku, můžeme čističku používat.

 

Prodloužení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod

Povolení k vypouštění vod se vydává na omezenou dobu, většinou na 10 let. Když nejpozději 6 měsíců před koncem platnosti povolení podáme u vodoprávního úřadu žádost o prodloužení platnosti povolení, jednoduše nám platnost prodlouží o dalších 10 let.

 

Doklady k objednávce domácí čističky

Pokud chcete uplatnit sníženou sazbu DPH 15% a nestavíte nový rodinný dům, budeme od vás potřebovat čestné prohlášení, že stavba splňuje podmínky pro uplatnění snížené sazby DPH.

 

Nevyznáte se v tom?

Nevíte, kterou žádost použít? Zavolejte mi na 721 093 639 nebo napište e-mail.

 

TIP: Zjistěte 3 zásadní kritéria pro výběr domácí čističky odpadních vod.

 

Komentáře

Počet komentářů: 4

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2009-2024 nech to plavat | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign