Jak čistit odpadní vody z rodinného domu

Odpadní vody z rodinného domu můžeme čistit v domovní čističce, v septiku s filtrem, nebo je odvádět do veřejné kanalizace, případně jímat v žumpě a vyvážet fekálním vozem. Který způsob je nejlepší či nejlevnější?


TIP: Chcete rychlou konzultaci zdarma? Zavolejte na 721 093 639.

Rychlá navigace: srovnání nákladů na čištění, veřejná kanalizace, domácí čistička, septik s filtrem, žumpa


Nezávazná cenová nabídka

Kolik to asi stojí? Pošlete poptávku a za chvíli budete mít jasno.


Veřejná kanalizace

Jestli se váš dům nachází v dosahu veřejné kanalizace zakončené obecní čistírnou odpadních vod, připojte se na ni.

Sice to není nejlevnější varianta, ale jediná je bez starostí.

Napojení a zasypání kanalizační přípojky bude poslední činnost, kterou uděláte v souvislosti s čištěním odpadních vod. Pak už jen splachujete, myjete, sprchujete, vaříte, perete, neřešíte. Jen platíte stočné.


Domácí čistička odpadních vod

Pokud v dosahu veřejnou kanalizaci nemáte, nevadí. K dispozici máte malý zázrak, který dokáže z odpadní vody odstranit 95–97 % znečištění.

Domácí čistička odpadních vod je většinou plastová nádrž rozdělená na technologické části – hrubé předčištění, biologickou část a dosazovací část. Čistička může zpracovat všechny vody z domácnosti, kromě vody dešťové.

Vyčištěné vody z čističky můžete vypouštět:

 • do povrchových vod (potoka, řeky, vodní nádrže)
 • do veřejné jednotné kanalizace neukončené obecní čistírnou
 • vsakováním do podzemních vod

[tlac obsah=”Vyberte si čističku” cil=”/sortiment/domaci-cisticky/”]

TIP: Víte podle čeho vybírat domácí čističku? Přečtěte si návod.


Tříkomorový septik s dočišťovacím filtrem

Je to zastaralejší obdoba domácí čističky a k novostavbě rodinného domu se vůbec nehodí.

Ale často se používá u stávajících domů, které mají zachovalý tříkomorový septik. Pak stačí za septik doplnit štěrkopískový zemní filtr nebo modernější biologický filtr a čištění je v pořádku.

Je to výborné řešení pro nepravidelně obývané rekreační objekty. Ať už se rekreujete občas nebo každou volnou chvíli, septiku s filtrem je to jedno. Čistí pořád stejně.

Vyčištěné vody ze septiku můžete vypouštět:

 • do povrchových vod
 • vsakováním do podzemních vod
 • do veřejné kanalizace neukončené obecní čistírnou

[tlac obsah=”Vyberte si filtr” cil=”/sortiment/jimky-septiky/filtry/”]


Bezodtoková jímka/žumpa

Vyřídit ohlášení na jímku je snadné. Stejně tak instalace jímky není problém.

Jenomže provozovat žumpu u rodinného domu a odvážet všechny odpadní vody fekálním vozem, je neúnosně drahé a otravné (fekál u domu každé tři týdny).

Příklad z praxe

Situace:

 • Rodinný dům obývaný 4 osobami.
 • To je 4 x 120 litrů = 480 litrů odpadních vod denně.
 • Ročně to je 0,480 x 365 = 175 m3 odpadních vod.

Náklady na řešení:

 • U domu máte jímku o objemu 10 kubíků (m3).
 • Je třeba ji vyvážet 18x ročně (každé 3 týdny).
 • Roční provoz: 27–45 000 Kč (1500-2500 Kč za 1 vývoz).

Kam se tedy žumpa hodí? Výborně se hodí k málo užívaným rekreačním objektům – třeba na malou chatičku se záchodem a umyvadlem, kterou občas obývají 2 lidé.

[tlac obsah=”Vyberte si jímku” cil=”/sortiment/jimky-septiky/jimky/”]


Srovnání nákladů na čištění odpadních vod

Jímka (žumpa) Septik s filtrem Domácí čistička Kanalizace
Pořizovací náklady 40 000 Kč (do 10 m3) 25+25 = 50 000 Kč 40 000 Kč přípojka 10 000 Kč
Vývoz 4 x 120 = 0,48 m3/den

0,48 x 365 = 175 m3/rok

175/10 = 18 vývozů/rok

cena za 1 vývoz = 1 500- 2 500 Kč

vývoz septiku 2x ročně

cena za 1 vývoz 1 500- 2 500 Kč

cena za rok = 3–5 000 Kč

není třeba

postačí 2x ročně odčerpat aktivovaný kal na kompost

není třeba
Spotřeba elektřiny není není dmychadlo 60 W

60 x 12 = 0,72 kWh/den (běží polovinu dne)

0,72 x 365 = 263 kWh/den

průměrná cena elektřiny 5 Kč za kWh
263 x 5 = 1 315 Kč/rok

není
Rozbory vod neprovádí se 2x ročně 500 Kč = 1 000 Kč 2x ročně 500 Kč = 1 000 Kč neprovádí se
Další náklady nejsou 1x za 10-15 let výměna pískové filtrační náplně

rozpočítáno na roky = 1 500 Kč/rok

výměna membrán dmychadla 1x za 3 roky 1050 Kč

rozpočítáno na roky = 350 Kč/rok

nejsou
Roční náklady 27 000–45 000 Kč 5 500–7 500 Kč  2 665 Kč průměrná cena stočného 44 Kč/m3
175 x 44 = 7 700 Kč
Výhody jednoduché vyřízení na ohlášení stavby

(POZOR: kde lze realizovat čističku, úřad nepovolí žumpu)

bez spotřeby elektriky

vhodné k nepravidelně obývaným nemovitostem

moderní způsob čištění

vysoká účinnost čištění

provoz bez starostí
Nevýhody nejvyšší provozní náklady

přistavení fekálního vozu 1x za 20 dní

zápach při čerpání odpadních vod fekálním vozem

složitější vyřízení povolení

potřeba velkého spádu terénu
větší zastavěná plocha

někdy zápach z hnilobných procesů

složitější vyřízení povolení

potřeba přizpůsobit chod domácnosti (čisticí prostředky apod.)

potřeba pravidelné obsluhy

v nových lokalitách k výstavbě často není kanalizace k dispozici

Jakou variantu zvolíte?

Nejlepší pro přírodu

Vypouštějte odpadní vody do veřejné kanalizace. Na obecní čistírně se o ně postarají odborníci. Vyčistí vodu nejlíp, jak to jde. Příroda vás bude milovat.

Nejlevnější

Odpadní vody vyčistěte v domácí čističce. Je to nejlevnější varianta. A když za čističku osadíte jímku, můžete mít zdarma vodu na zalévání keřů a stromů.

Nejméně starostí

Spláchněte odpadní vody do veřejné kanalizace. O nic dalšího se nemusíte starat.

Nejjednodušší při rekonstrukci domu

Pokud máte u domu zachovalý tříkomorový septik, nainstalujte za něj biologický filtr a čištění vod budete mít vyřešené.

TIP: Rekonstruujete dům a chcete nebo musíte zlepšit čištění odpadních vod, abyste ho měli v souladu se zákony? Čtěte tento článek.

© 2009-2024 nech to plavat | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign