Domovní čistírna odpadních vod na ohlášení? 4 překážky, které je třeba překonat

TP-8EO - čistírna s poklopem

Pozor! Od 1.1.2024 vláda zrušila možnost schválení domovní ČOV na ohlášení.

Domovní čistírna odpadních vod je stavbou vodního díla. Úřad nám ji může schválit “na ohlášku”. Zní to lákavě, že? Přijdu na úřad: “Ohlašuji stavbu domovní čistírny”. Kéž by to bylo tak snadné!

 

Domovní čistírna odpadních vod – dva způsoby schválení

Podle vodního zákona se dá domovní čistírna odpadních vod schválit buď přes ohlášení stavby, nebo ve správním (vodoprávním) řízení.

Oběma krokům musí předcházet umístění stavby (územní souhlas nebo územní rozhodnutí).

Podrobněji se o legislativě dočtete ve článku Domácí čistička odpadních vod okem přísného úředníka.

 

4 překážky, které musíte překonat, aby vám úřad schválil  domovní čistírnu odpadních vod na ohlášení

1. Budete muset předložit více dokladů

Oproti správnímu řízení po vás bude úředník vyžadovat navíc tyto doklady:

  • provozní řád čistírny;
  • stanovisko správce povodí;
  • písemné prohlášení stavbyvedoucího nebo odborně způsobilé osoby, že bude provádět dozor nad prováděním stavby svépomocí (neplatí při provádění stavby dodavatelsky).

 

2. Zaplatíte vyšší správní poplatek

Správní poplatek za ohlášení je 500 Kč, zatímco za správní řízení jen 300 Kč.

Není to divné? Vždyť se schválením čističky na ohlášení má úředník méně práce, než při schvalování přes správní řízení.

K ohlášení totiž vydá jediný dokument, a to “Souhlas s ohlášenou stavbou”.

Zatímco ve správním řízení vydá minimálně dva dokumenty “Oznámení o zahájení řízení” a “Rozhodnutí o povolení stavby a povolení k vypouštění”.

Nu což, dvě stovky navíc asi přežijete.

 

3. Musíte získat písemné souhlasy sousedů

Až budete mít projektovou dokumentaci čistírny, musíte od každého vlastníka pozemku sousedícího s dotčeným pozemkem (pozemek/ky na kterých leží čistírna včetně kanalizace) získat písemný souhlas, který se vyznačí přímo na výkrese situace stavby.

Představte si, že sousedíte s pozemkem, který vlastní třeba 20 lidí. Uff, to bude hodně podpisů.

 

4. Potřebujete domovní čistírnu odpadních vod s CE označením

To bude asi ta nejmenší překážka.

Když se vyhnete některým polským čistírnám, nebo některým hooodně levným (rozuměj “garážovým”) čistírnám, bude pro vás tahle překážka jen symbolická.

Naprostá většina domovních čistíren prodávaných v české republice splňuje podmínky CE označení.

 

Ohlášení versus správní řízení

 

Ohlášení Správní řízení
Správní poplatek 500 Kč 300 Kč
Lhůta úřadu k vyřízení 30 dnů 60 dnů (90 dnů ve zvlášť složitých případech)
Podmínky k provedení stavby úřad nestanoví úřad stanoví
Podmínky k vypouštění vod úřad nestanoví úřad stanoví
Omezení platnosti povolení k vypouštění vod úřad nestanoví úřad stanoví na 10 let
Rozbor vzorku vypouštěných vod neprovádí se dvakrát ročně
Revize čistírny co dva roky neprovádí se

 

TIP: Chcete ušetřit až 10 tisíc korun za vyřízení povolení? Vyřiďte si ho sami Jak na to? »

 

Vyplatí se jít do ohlášení stavby domovní čistírny?

Jestli se zvládnete vypořádat s uvedenými překážkami, tak vyplatí!

Při schválení domovní čistírny na ohlášení vám, na rozdíl od správního řízení, nemůže Vodoprávní úřad:

  • stanovit žádné podmínky;
  • stanovit povinnost odběru vzorků pro kontrolu kvality 2x ročně;
  • omezit platnost povolení na určitou dobu.

Čekají vás jen revize oprávněnou osobou jednou za dva roky. Cena revize se pohybuje od 2,5 do 3,5 tisíc korun.

 

Ohlášení nebo správní řízení?

Přes ohlášení můžete získat “povolení” rychleji. Ale musíte splnit přísnější podmínky a předložit více dokladů.

Správní poplatek za ohlášení je vyšší. Revize čistírny také není nejlevnější. Na druhou stranu nemusíte dělat rozbory vyčištěné vody. A úřad vám nemůže stanovit žádné podmínky ke stavbě ani k vypouštění vod.

Oba způsoby schválení mají svá pro a proti.

Tak co, pro který způsob se rozhodnete ? Napište nám do komentářů.

 

Komentáře

Počet komentářů: 23

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2009-2024 nech to plavat | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign